MHD Roudnice nad Labem

Opatření autobusových linek!

Omezení veřejné dopravy ve večerních a nočních hodinách v Ústeckém kraji od 21.3.2020 0:00:

Vlaky

Autobusy

Turistické linky

Vyhledávejte též na: jr.kr-ustecky.cz.

Připomíníme:

Další informace

Informační a dopravní centrum Podřipska včetně kancelářed Dopravy Ústeckého kraje v Roudnici nad Labem můžete volat na tel. 412 871 501 a 412 871 502.

Opatření 2

Změny v dopravě z nařízení hejtmana Ústeckého kraje (KUUK/047337/2020) platné od 17. 3. 2020 00:00 hod do 24. 3. 2020 06:00 hod. regulační opatření v dopravě kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy:

i. Veřejná linková doprava:
(1) Zakazuje se nástup předními dveřmi na všech linkách a spojích zařazených do Dopravy Ústeckého kraje (DÚK).
(2) Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně dalšími) dveřmi, s tím, že toto opatření se nevztahuje na vozidla pouze s jedněmi dveřmi.
(3) Cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle. Již zakoupené kupóny (jízdní doklady) nebudou cestující ve vozidle přikládat k odbavovacím zařízením.
(4) Dopravce zajistí označení předních dveří ve vozidle zákazem vstupu a přední ochranný prostor vozidla zabezpečí proti vstupu cestujících.

ii. Městská hromadná doprava na území měst:
(1) Zakazuje se nástup předními dveřmi na všech linkách a spojích zařazených do Dopravy Ústeckého kraje (DÚK).
(2) Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně dalšími) dveřmi, s tím, že toto opatření se nevztahuje na vozidla pouze s jedněmi dveřmi.
(3) Cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením v přední části vozidla u řidiče (doplňkový prodej jízdních dokladů v MHD Ústí nad Labem u řidiče je zrušen).
(4) Dopravce zajistí označení předních dveří ve vozidle zákazem vstupu a přední ochranný prostor vozidla zabezpečí proti vstupu cestujících.
iii. Drážní linková doprava:
(1) Nařizuje se provést opatření k minimalizaci styku cestujících s personálem dopravce.
(2) Cestující nebudou odbaveni personálem dopravce ve vozidle.
Změna způsobu řízení a organizace dopravy se týká všech dopravců poskytujících výkony na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území Ústeckého kraje.
Ve veřejné linkové dopravě se ruší nutnost obsluhy tlačítka pro výstup v zastávkách a cestující dají řidiči najevo úmysl výstupu na zastávce včasným postavením se u dveří před zastávkou výstupu cestujícího.

Opatření

Jízdní řády linky:

368 467 635 636 646 672 675 680 681 683 684 685 687 550385

 
Od 2. 1. 2019 jsou zavedeny v autobusech roudnické MHD = nově linka 368, integrované jízdenky Dopravy Ústeckého kraje (DÚK), se kterými můžete přestupovat na zelené linkové autobusy, vlaky, turistické motoráčky a lodě po celém Ústeckém kraji a využít i časového jízdného (například měsíční jízdenky). Naopak při příjezdu do Roudnice nad Labem můžete využít jízdenek DÚK z autobusů, vlaků a lodí pro pokračování cesty také spoji MHD nebo jízdenek PID z vlaků od Prahy či autobusů z Mělníku.

Linku MHD – nově 368 - doplňují po městě primárně linky 672 a 467 a v Podluskách ji nahrazují linky 672, 685 a 681.

Linka 368 obsluhuje centrum města, Hracholusky, sídliště a Bezděkov.

Linka 467 obsluhuje oblast Čihadel a posiluje průjezd sídlištěm Hracholusky až k ČSAD. Ostatní linky DÚK umožňují zejména další přestupní vazby na autobusovém nádraží (Karlovo náměstí) a žel. st. a zajišťují výhradně obsluhu oblasti Podlusk, kam dříve zajížděla také původní linka MHD.

V Podluskách využijte zastávek 9. května nebo Zahradní. Původní zastávky V Borku a 1. máje již nejsou obsluhovány.

Cena a tarify jízdného na území města

Při využití linek integrovaných v tarifu DÚK je cena 10 Kč (linky 368, 635, 636, 646, 681, 683, 672, 684, 685, 687). Při využití linky v tarifu PID je cena 12 Kč (linka 467).

Na všech uvedených linkách lze v zastávkách na území zóny 661 Roudnice n. L. využít jak tarif DÚK, tak tarif PID (například při přestupu na/z vlaku od Prahy).

Na spojích platí slevy nařízené vládou od 1. 9. 2018 ve výši 75 % pro děti od 6 do 18 let, studenty do 26 let, seniory od 65 let a držitelé průkazu ZTP.

Další informace

Více informací v Informačním a dopravním centru Podřipska, Arnoštova 88, Roudnice nad Labem, 412 871 501-502, infocentrum@vyletnarip.cz.