MHD Roudnice nad Labem

Jízdní řády linky:

368 467 635 636 646 672 680 681 683 684 685 687 550385 550906 (cyklobus)


!! Změna odjezdového místa linky 635 na aut. nádraží !!
Z důvodu další fáze stavebních prací v ul. Riegrova bude linka 635 (směr Štětí/Úštěk) přesunuta na stanoviště č. 7, a to již od pondělí 13. 9. 2021. Tento přesun platí do dokončení stavebních prací.

!! Změna zastávek na aut. nádraží !!
Z důvodu uzavření ul. Riegrova dochází na autobusovém nádraží v Roudnici nad Labem k dočasné změně v organizaci odjezdů autobusových linek.
Linka 646 odjíždí v obou směrech ze stanoviště č. 2.
Linka 687 odjíždí ze stanoviště č. 3.
Linka 467 (směr Mělník / Ml. Boleslav) odjíždí ze stanoviště č. 6.


Cena a tarify jízdného na území města

Při využití linek integrovaných v tarifu DÚK je cena 10 Kč (linky 368, 635, 636, 646, 681, 683, 672, 684, 685, 687). Při využití linky v tarifu PID je cena 14 Kč (linka 467).

Na spojích platí slevy nařízené vládou od 1. 9. 2018 ve výši 75 % pro děti od 6 do 18 let, studenty do 26 let, seniory od 65 let a držitelé průkazu ZTP.

Další informace

Více informací v Informačním a dopravním centru Podřipska, Arnoštova 88, Roudnice nad Labem, 412 871 501-502, infocentrum@vyletnarip.cz.