MHD Roudnice nad Labem

Jízdní řády linky:

368 467 635 636 646 680 681 682 683 684 685 687 550385 550906 (cyklobus)

Aktualizováno 3. 8. 2022.


!! Zrušení zastávky Roudnice n. L., ČSAD – obousměrně od 15. 7. 2022 do odvolání !! Z důvodu částečné uzavírky ulice Terezínská (výstavba chodníků a zastávek) nebude PID linka 467 obsluhovat zastávku Roudnice n. L, ČSAD. Jako náhradu lze využít zastávku Roudnice n. L., u hřbitova v ulici Hornická (cca 3 minuty chůzí).

!! Z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu P2415 mezi Roudnicí nad Labem a Dobříní ve dnech 10. 6. 2022 (od 7:30 hod.) až 13. 6. 2022 (do 6:30 hod.) nebudou dotčené spoje linky 683 obsluhovat zastávku Roudnice n. L.,Glazura. Jako náhradní bude obsluhována zastávka Roudnice n. L.,Masný průmysl. Linky 682 a 683 budou jezdit po objízdné trase.

!! Od pondělí 6. 6. 2022 dojde ke změnám v jízdním řádu linky 368 (MHD v Roudnici nad Labem). Změna se týká směru Roudnice nad Labem, Glazura – Roudnice nad Labem, Žižkova, kdy na trase od autobusového nádraží pojede linka rovnou na Roudnice n. L., Purkyňovo náměstí (nebude tedy obsluhovat zastávky v úseku Roudnice n. L., žel. st. – Roudnice n. L., Palackého – Roudnice n. L., zámecký park – Roudnice n. L., aut. nádr.) Prosíme, věnujte pozornost jízdním řádům a změnám v dopravě.

!! Od 30. 5. 2022 pravidelná linka 385, směr Libochovice – Roudnice nad Labem – Praha, nádraží Holešovice, neobsluhuje v Roudnici nad Labem zastávku č. 5 na autobusovém nádraží. Jako nástupní zastávku proto využijte Roudnice nad Labem, nemocnice nebo Roudnice nad Labem, Tyršův stadion. Tato změna bude trvat do 21. 8. 2022.

!! Změna odjezdového místa linky 681 (směr Brozany nad Ohří) na aut. nádraží !!
Z důvodu další fáze stavebních prací v ul. Riegrova bude linka 681 (směr Brozany nad Ohří) přesunuta na stanoviště č. 8, a to již od úterý 19. 4. 2022. Tento přesun platí do dokončení stavebních prací.
Ve směru Černěves linka nadále odjíždí ze stanoviště č. 3.

!! Změna jízdních řádů autobusových linek od 1. 4. 2022 !!

!! Změny v DÚK a PID od 1. 4. 2022 !!

Od 1. 4. se snižuje sleva na jízdném, a to na 50 % pro děti do 18 let, studenty 18–26 let a osoby nad 65 let.

Tarif DÚK se rozšiřuje směrem do Středočeského kraje k městům Rakovník a Slaný na autobusových linkách. Na linkách tak budou vzájemně uznávány tarify DÚKPID.

Autobusová linka 672 Dušníky – Dubá, aut. nádr. bude nově přejmenována na linku 682, směr zůstává stejný.

Autobusová linka 646 bude nově spadat pod tarif PID a rovněž se rozšíří její směr (Holubice – Kralupy n. Vlt., žel. st.)

Na těchto linkách DÚK bude uznáván tarif PID v následujících úsecích:
635 Úštěk, žel. st. – Roudnice n. L., aut. nádr. (úsek Hoštka – Roudnice n. L)
680 Roudnice n. L., aut. nádr. – Horní Beřkovice, točna (celá trasa)
682 Dušníky – Dubá, aut. nádr. (úsek Roudnice n. L – Štětí)
683 Litoměřice, aut. nádr. – Horní Beřkovice, točna (úsek Roudnice n. L – Horní Beřkovice)
685 Štětí, sídliště – Libochovice, žel. zast. město (úsek Roudnice n. L – Štětí)
687 Roudnice n. L., Čihadla – Mšené-lázně, Ječovice (úsek Roudnice n. L – Roudnice n. L, letiště)

Na níže uvedených PID linkách bude uznáván DÚK tarif v těchto úsecích:
467 Mladá Boleslav – Mělník – Roudnice n. L (úsek Mělník, poliklinika – Roudnice n. L.)
646 Holubice – Kralupy n. Vlt. – Roudnice n. L (úsek Kralupy n. Vlt. – Roudnice n. L.)

Na železničních linkách U4, R15 a R20 mezi Ústím nad Labem a Prahou bude tarif DÚK uznáván až do Kralup nad Vltavou.

!! Změna odjezdového místa linky 635 na aut. nádraží !!
Z důvodu další fáze stavebních prací v ul. Riegrova bude linka 635 (směr Štětí/Úštěk) přesunuta na stanoviště č. 7, a to již od pondělí 13. 9. 2021. Tento přesun platí do dokončení stavebních prací.

!! Změna zastávek na aut. nádraží !!
Z důvodu uzavření ul. Riegrova dochází na autobusovém nádraží v Roudnici nad Labem k dočasné změně v organizaci odjezdů autobusových linek.
Linka 646 odjíždí v obou směrech ze stanoviště č. 2.
Linka 687 odjíždí ze stanoviště č. 3.
Linka 467 (směr Mělník / Ml. Boleslav) odjíždí ze stanoviště č. 6.


Cena a tarify jízdného na území města

Při využití linek integrovaných v tarifu DÚK je cena 10 Kč (linky 368, 635, 636, 646, 681, 683, 672, 684, 685, 687). Při využití linky v tarifu PID je cena 14 Kč (linka 467).

Na spojích platí slevy nařízené vládou od 1. 4. 2022 ve výši 50 % pro děti od 6 do 18 let, studenty do 26 let, seniory od 65 let a držitele průkazu ZTP.

Další informace

Více informací v Informačním a dopravním centru Podřipska, Arnoštova 88, Roudnice nad Labem, 412 871 501-502, infocentrum@vyletnarip.cz.