MHD Roudnice nad Labem

Jízdní řády linky:

368 467 635 636 646 672 680 681 683 684 685 687 550385 550906 (cyklobus)

Platné od 12. 12. 2021.


!! Změna jízdních řádů autobusových linek od 12. 12. 2021 !!

!! Změna odjezdového místa linky 635 na aut. nádraží !!
Z důvodu další fáze stavebních prací v ul. Riegrova bude linka 635 (směr Štětí/Úštěk) přesunuta na stanoviště č. 7, a to již od pondělí 13. 9. 2021. Tento přesun platí do dokončení stavebních prací.

!! Změna zastávek na aut. nádraží !!
Z důvodu uzavření ul. Riegrova dochází na autobusovém nádraží v Roudnici nad Labem k dočasné změně v organizaci odjezdů autobusových linek.
Linka 646 odjíždí v obou směrech ze stanoviště č. 2.
Linka 687 odjíždí ze stanoviště č. 3.
Linka 467 (směr Mělník / Ml. Boleslav) odjíždí ze stanoviště č. 6.


Cena a tarify jízdného na území města

Při využití linek integrovaných v tarifu DÚK je cena 10 Kč (linky 368, 635, 636, 646, 681, 683, 672, 684, 685, 687). Při využití linky v tarifu PID je cena 14 Kč (linka 467).

Na spojích platí slevy nařízené vládou od 1. 9. 2018 ve výši 75 % pro děti od 6 do 18 let, studenty do 26 let, seniory od 65 let a držitelé průkazu ZTP.

Další informace

Více informací v Informačním a dopravním centru Podřipska, Arnoštova 88, Roudnice nad Labem, 412 871 501-502, infocentrum@vyletnarip.cz.